Na Hoa Heʻe Nalu - Words by Mary Pukui, Music by Irmgard Aluli

Eu mai e nā hoa ē
Ho aʻe hoʻi i kahakai ē
I laila no ka leʻaleʻa ē
Ka puni hoʻi a kakou ē
 
Ku aku e hakilo ē
I na kulana papa heʻe nalu ē
A ʻau aku i waho ē
I na nalu o laila ē
 
Mālama i ka papa ē
O kapeke hoʻi a lilo ē
Paʻa iho a paʻa pono ē
I kou wa e ʻalu ai ē
 
I ka nalu pu ki ē
Haʻaheo hoʻi kulana ē
Mehe ʻiwa ke kikaha ē
Hoʻolaʻilaʻi iluna ē
 
Haʻina mai ka puana ē
No na hoa leʻaleʻa ē
Kikaha mai mehe ʻiwa ē
A hoʻi mai i ka ʻāina ē
Get up friends
Let's go to the beach
To have fun
Doing our favorite thing
 
We'll stand and watch
The surf line
And travel out
To the surf there
 
Watch the board
Or it will slip and get lost
Hold on, hold tight
When you go out on the sea
 
On the high-shooting wave
Proud stance
Like a seabird gliding
Poised aloft
 
Tell the story
Of my companions in fun
Glidng like a seabird
And returnng to land


Source: Copyright Criteron Music Corp - This is a favorite kane hula