Nā Makani ʻEhā (Four Winds) - Dennis Kamakahi

He wahine ʻoe no Halawa mai
He nani maoli nō
Ka heke no ʻoe i ka ʻike lā
He wehi no kuʻu nui kino
Hoʻi mai au iʻanei
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Me ka lei
I ka makani Hoʻolua
  
He wahine ʻoe no Wailau mai
He nani maoli nö
Ka heke no ʻoe i ka ʻike lā
He wehi no kuʻu nui kino
Hoʻi mai au iʻanei
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Me ka lei
I ka makani ʻEkepue
  
He wahine ʻoe no Pelekunu mai
He nani maoli nō
Ka heke no ʻoe i ka ʻike lā
He wehi no kuʻu nui kino
Ho`i mai au i`anei
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Me ka lei
I ka makani Puʻupilo
  
He wahine ʻoe no Waikolu mai
He nani maoli nö
Ka heke no ʻoe i ka ʻike lā
He wehi no ku`u nui kino
Ho`i mai au i`anei
Ka uluwehi o ke Ko`olau
Me ka lei
I ka makani Kilio`opu
 
Ha`ina mai ka puana la
Nä u`i maoli nö
Me he pua `ala onaona la
He wehi no ku`u nui kino
Ho`i mai au i`anei
Ka uluwehi o ke Ko'olau
Nä makani eha
O Moloka`i nui a Hina
You are a woman from Halawa valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named Hoʻolua
  
You are a woman from Wailau valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named ʻEkepue
  
You are a woman from Pelekunu valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named Puʻupilo
  
You are a woman from Waikolu valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named Kilio`opu
 
Tell the refrain
Of the local beauties
The fragrant blossoms
That adorn the body
I am returning here
The lushness of the mountains
The four winds
Of great Moloka`i born of Hina


Source: Garza-Maguire Collection - This mele honors the four winds of the four valleys on the eastern/northern coast of Molokaʻi. Hoʻolua is the name of the strong north wind of Halawa Valley. `Ekepue, to bend, crouch or secretive is the wind from Wailau. Pelekunu, a narrow valley and its wind Pu`upilo, is associated with its damp scent. When the Kikio`opu wind from Waikolu Valley blows, the grass sways in rhythmic fashion.