Nanea Ko Maka I Ka Le`ale`a - Traditional


Nanea kô maka i ka le`ale`a
I ka lawe ma luna ma lalo

Eia mai au ihu peleleu
Loa`a i ka pani o kô leho nui
**(Loa`a i ka pani o ka ma`i nui)

Pûliki kô lima i ka `ômole
Kuhi `oe `o ka pa`a `o ka hemo ia

Ma loko aku au o ka mu`umu`u
I ka hemo `ana mai, ua hinuhinu

Ha`ina `ia mai ana ka puana
Nanea kô maka i ka le`ale`a

**alternate stanza

Content are your eyes with pleasure
Accepting above, holding back below

Here I come, the long nose
A cover for your large cowry shell
**(The opening gets the large member)

Your hand grips the bottle
You think it is secure, but it come loose

Within the mu`umu`u was I
I reappeared, very shiny

Tell the story
Your eyes content with pleasure

**alternate stanza

Source: Recorded by Charles Davis, Translation by Vicki I`i