Lota Nu`u

 

Lota nu`u
Ua O Fanau ai
Ua lelei Oe
I Le Vasai
Ua E Mauai
Mai Luga
Ole Tofi,
Auga
Samoana
Ala Mai
Fai ai nei
Le Fa`afetai
I le pule
Ia mauai
O lou nu’u
I le vasai
E ua la lelei
Samoa
Lo na vale
Vale loa
Ia moomia
Ai ou fanua
Tama Samoa
Ala Mai
Samoana
Ala Mai
Fai ai nei
Le Fa`afetai
I le pule
Ia mauai
O lou nu`u
I le vasai

 

 
Source: S.Tuai Collection