Minoi Minoi E (Move, Move) - Samoan Lyrics & Music by Kuka Tuitama


Minoi minoi minoi
Minoi peisa loi
A siva siva ua na oi oi
Lo lo lo ua se pe`epe`e ua loi loi
Su i te suma lei pe ise poi


Refrain:
Latalu pelupe e a e a
Tangi tangi tangi aue
O lo`u loto lea tau `ina fa`a pea
Ta`ina fa`a pele pele

Minoi minoi e
Minoi minoi e
Minoi minoi tele
Minoi mai la`u pele

Ha ha ha
Ote alu i ngauta
I Mato`otua lo`u laumua
E a`oa`o ai sa`u lesona
Soia ete alu fa`ala


E ole pululole
E lamolemole
A laumulamu e pe`i oselole
Avane ai loa male ipu kofe
Aue ole ulu sele mole

Move, move, move
Move like an ant
When it dances it moves
Rich is the coconut milk
Sweet like banana poi


Refrain:
My dove, my dove
Cry, cry bitterly
My heart is to take care of you
To endear you

Move, move
Move, move
Move, move fast
Move to me, my dear

Ha, ha, ha
I'm going to the mountains
To Mato`otua, my headquarters
To study a lesson
The sun is hot


The chewing gum
Is smooth
When chewed, is like candy
Get a cup of coffee
Aue, a bald head


Source: Recorded by Royal Tahitians, Hawaiian Surfers, Charlie Mauu - © 1945, 52, 73 Michael Goldsen, Inc., Translator unknown