Pulea Le Atua - Siliva Band


E le matalasi, o lenei olaga
Na o le atua lava
To'atasi ona foafoaga
Fa'aopo i le vao i luga o le palapala
Na o lona alofa, na te laei o mea uma lava


Na o'o mai lea o le oti
I le le fa'autauta, e pulea e le atua o mea uma


Le maufaufauga ia oe, o ana meaalofa
Pule oe i lau lava faamasinoga
Ie e 'usita'i i le atua, i lau fa'ai'uga
Le ulua'i tagata na sese i le fa'amaualuga


 
Source: Evah collection - contemporary song using recent popular beats with the 'hamo' (Samoan ) youth of today