Siva Siva Maia


Siva siva maia
Siva maia ia manaia
Le tatou aso
Siva siva solo siva i luga ma lalo
Tenetene maia, tene maia ia malie
Le tatou aso
Tenetene solo tene i luga ma lalo
Olioli maia, oli maia ia malie
Le tatou aso
Olioli solo oli i luga malalo
Halolalo maia,lalo maia ia malie
Le tatou aso
Lalo lalo solo lalo i luga ma lalo

 
Source: Sagote Collection