Tofa Mai Feleni (I Never Will Forget You)
English lyrics by Steve Graham Music by Kuka Tuitama

 

Tofa mai feleni ole a ou te`a
Ae folau le va`a ile ali`i pule i meleke
Ne`i galo mai Samoa lo ta ele`ele
Ae manatua
Samoa e ne`igalo ato

Oh, I never will forget you, Tofa
Goodby my native home
Oh, I never will forget you, Samoa
I'll return no more to roam


Source: Sagote Collection, Copyright 1959, 63, 87 Criterion Music Corp