Wake Up Hawai`i - Irmgard Farden `Âluli


Wake up Hawai`i, there's no other like you
Wake up Hawai`i, you're unique, it's true
Preserve your beauty that surrounds you now
Protect your land and spirit of aloha
Sing out Hawai`i, all the songs that you've got
Hold on to heritage so rich with love
Ua mau ke ea o ka `âina i ka pono
So i mua Hawai`i, I mua!
Yes i mua Hawai`i, i mua!

I MUA!


Source: Hailama Farden from "Kani ka pila! The musical legacy of Irmgard Keali`iwahinealohanohokahaopuamana Farden `Aluli."